You are currently viewing DHI saç ekimi (Direct Hair Implantation) Nedir?

DHI saç ekimi (Direct Hair Implantation) Nedir?

  • Post published:Ağustos 20, 2020
  • Post category:blog-tr

DHI Saç Ekimi

DHI saç ekimi (Direct Hair Implantation) Nedir?

DHI saç ekimi (Direct Hair Implantation) yöntemi FUE saç ekiminin farklı ekipman ve teknikle uygulanmasıdır. Mevcut yöntemlerin geliştirilmesi ve daha etkili sonuçların alınması çıkması amacıyla saç ekimlerinde farklı yöntemler uygulanmaktadır. DHI saç ekimi tekniğinde donör bölgeden alınan saç bekletilmeden ekim işlemi uygulanır. Doğrudan saç ekimi olarak adlandırılan bu yöntemde, özel olarak tasarlanmış kalem benzeri bir alet kullanılmaktadır.

DHI saç ekiminde 2 kat daha fazla sağlık personeli operasyona katılır

DHI saç ekiminde diğer tekniklere göre temel farklılık, saç kökleri bekletilmeden saçsız bölgeye ekilir. Bu sebeple saç köklerinin alınması ve ekilmesi hızlı yapılmak zorundadır. Diğer yöntemlerde alınan saç kökleri bekletildiği için operasyonda uzman sağlık personel ihtiyacı daha azdır. DHI saç ekiminde 2 kat daha fazla sağlık personeli operasyona katılır.

DHI saç ekiminde 1 seansta en fazla 3000 greft için saç nakli gerçekleştirilir

DHI saç ekiminde 1 seansta en fazla 3000 greft için saç nakli gerçekleştirilir. Eğer bu sayının üzerinde saç ekimi yapılırsa, kafada doku hasarı meydana gelir. Bazı vakalarda doku enfeksiyon kapabilir ve saç ekimi başarısızlıkla sonuçlanır.

Örnek olarak; Hasta için 5000 greft saç ekimi uygun görülürse. 2 seans saç ekimi uygulanır. 1. Seansta, 3000 greft ekilir, 2. Seansta 2000 graft ekilir. Seanslar arasında en az 5 günlük iyileşme için beklenir.

DHI saç ekimi sonrası, yapılması gerekenler diğer saç ekimi teknikleriyle aynıdır. Aynı beslenme, bakım ve kozmetik uygulamaları geçerlidir.